Telefonda Satış Teknikleri 04TEM
Telefonda Satış Teknikleri

Telefonda Satış Teknikleri

 

Telefonda satış nedir

 

  1. yüzyılın sonlarında telefonun bulunmasından günümüze gelinceye kadar, telefonun kullanım alanları birçok değişiklik göstermiştir. Bunlardan en önemlisi de telefonların bir pazarlama ve satış aracı olarak kullanılmaya başlanmasıdır. Günümüzde sosyal medya ve benzeri online mecralarda yapılan satış ve pazarlama işlemleri daha çok gibi görünse de telefonda satış yapma kavramı her zamanki gibi bu alandaki önemini korumaya devam etmektedir. Telefonda satış teknikleri ile birçok küçük ve büyük işletme başarılı satış süreçleri geçirmektedir. Herkesin kendi belirlediği yöntemler ile bu konulara yaklaşımı da farklı olabilmektedir. Ancak genel olarak bakıldığında, telefonda satış yapmak için genel geçer bazı kurallar bulunmaktadır. Bunlara dikkat edildiği ve görüşmelerde özenli olunduğu sürece başarılı olmamak için hiçbir sebep bulunmamaktadır.

 

Telefonda satış hususunda dikkat edilmesi gerekenler

 

Görüşmeler eğer rastgele gerçekleşmiyor ise, öncesinde hazırlık yapılması gerekmektedir. Ne konuşacağınızı ve nasıl konuşmanız gerektiğini iyi belirlemelisiniz. Başarılı bir satış süreci olması için hazırlık yapmak en önemli detaydır. Bu detaya dikkat edildiği sürece başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Görüşmelerde konuşma hızı normal seviyelerde olmalıdır. Çok yavaş yapılan konuşmalar müşterinin sıkılmasına ve dikkatinin başka yönlere kaymasına sebebiyet verebilir. Diğer yandan, çok hızlı konuşma da müşterinin bahsedilen bazı önemli noktaları atlamasına sebep olacaktır. Aradaki iletişimin konuşma hızı yüzünden bozulması da satışı negatif olarak etkileyecektir. Ses tonunun canlı olması, hızlı konuşmak olarak algılanmamalıdır. Genelde bu yanlışa düşülen bir konudur ve özellikle bu noktada dikkat edilmesi gerekmektedir. Çok hızlı konuşmak, canlı bir görüşme yapmak anlamına gelmemektedir.

Satışı yapılan ürüne ya da hizmete her anlamda hâkim olmaya çalışmak, telefonda satış teknikleri için en önemli detaylardan bir başkasıdır. Satış yapılmaya çalışılan müşterinin ürün ya da hizmet ile ilgili soracağı sorulara doyurucu cevaplar verilmesi çok önemlidir. Eğer bu cevapları yeterli görmez ve tereddüde düşerler ise, satışın gerçekleşmesi de zor bir hal alır.

Görüşmelerde ürün ya da hizmetle ilgili bilgi verirken düz bir metin okuyormuş gibi konuşmamak gerekmektedir. Bu durum karşı tarafın, satışı yapacak kişiyi dikkate almaması ile sonuçlanır. Bunun önüne geçmek için, müşteriye iletilmesi gereken bilgilerin ezberlenerek onlara ezberden anlatılması önemlidir.

 

Gelen çağrı cevaplama ve satış

 

Telefonda satış teknikleri söz konusu olduğunda kişilerin karşısına çıkan ilk yöntem tabii ki gelen çağrı ve bu çağrılar üzerinden satış yapmaktır. Bu tarz çağrılar genelde bir ürün ya da hizmet hakkında bilgi almak isteyen müşterilerin aramaları sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu çağrıların yönlendirildiği çağrı merkezi çalışanları gerekli bilgilendirmeleri müşterilere yapar ve satışın gerçekleşmesi için şirket içi belirlenmiş olan taktikleri kullanırlar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, gelen çağrıdaki müşterinin ürün ya da hizmet konusunda en azından bir bilgisi vardır. Ancak sizin hakkınızda bir bilgisi yoktur. Bu sebeple de çağrı merkezi görevlisinin kendisini tanıtması ve müşterinin talebini doğru anlaması önemlidir. Bu yüzden müşteriye doğru sorular sorularak, asıl talebin ne olduğu netleştirilmelidir. Daha sonra gerekli yönlendirmeler yapılarak satışın sonuçlanması için çaba gösterilir.

 

Giden çağrı ve satış

 

Çağrı merkezlerinde sıkça karşılaşılan diğer bir yöntem de dışarıya yapılan çağrılar ile satış yapmaktadır. Bu çağrılarda hâlihazırda bilgileri bulunan müşterilere ulaşılır ve eldeki ürün ya da hizmet konusunda onlara satış için bilgiler verilir.

Dışarıya yapılan çağrılarda dikkat edilmesi gereken en önemli detay ise aranan kişilerin müsaitlik durumlarının sorgulanmasıdır. Eğer müsait olmadıkları bir zamanda aranmışlarsa, ne zaman aranmayı tercih ettikleri sorularak aramanın ertelenmesi sağlanır. Bu sayede uygun olmayan bir zamanda ret cevabı alınmamış olur. İlerleyen zamanlarda tekrardan aranarak bu müşterinin potansiyeli daha rahat değerlendirilebilir.

 

Çağrı merkezlerinde sıkça karşılaşılan diğer bir yöntem de dışarıya yapılan çağrılar ile satış yapmaktadır. Bu çağrılarda hâlihazırda bilgileri bulunan müşterilere ulaşılır ve eldeki ürün ya da hizmet konusunda onlara satış için bilgiler verilir.

Pozitif Kurumsal Çağrı Merkezi
Başarınıza pozitif etki sağlamak için buradayız.