Outbound Pazarlama Nedir? 21KAS
Outbound Pazarlama Nedir?

Outbound Pazarlama Nedir?

Outbound pazarlama, bir şirketin konuşmayı başlattığı ve mesajını tüketiciye gönderdiği her türlü pazarlamayı ifade eder. Outbound pazarlama örnekleri, TV reklamları, radyo reklamları, basılı reklamlar (gazete reklamları, dergi reklamları, el ilanları, broşürler, kataloglar vb.), ticari gösteriler, giden satış aramaları gibi daha geleneksel pazarlama ve reklam biçimlerini içerir.

Outbound pazarlama denilince akla ilk gelen çağrı merkezleri aracılığı ile gerçekleştirilen soğuk satış aramalarıdır. Genele baktığınız da SMS, toplu e-posta gönderimleri, internet reklamları, televizyon tanıtımları gibi metotları da Outbound pazarlama olarak tanımlanır.

Outbound pazarlama, müşterilerin ihtiyaç duyduklarında sizi buldukları inbound pazarlamanın tam tersidir. Inbound pazarlamanın örnekleri arasında içerik pazarlaması, blog oluşturma, SEO ve tercihli e-posta pazarlaması yer alır. Ayrıca, ücretli arama reklamcılığı, Inbound pazarlama olarak kabul edilir, çünkü reklamlar sadece tüketicilerin sunulan ürün veya hizmetleri ararken bulabilecekleri tanıtımlardır.

Outbound pazarlamanın izlenmesi genellikle daha zordur ve inbound pazarlamadan daha az kârlıdır, ancak ironik bir şekilde, kuruluşlar pazarlama bütçelerinin yüzde 90'ını outbound pazarlamaya harcamaktadır.

Satışlarını ve pazarlama harcamalarının getirisini iyileştirmek isteyen kuruluşlara, pazarlama bütçelerinin artan bir yüzdesini outbound pazarlama tekniklerine yeniden ayırmaları tavsiye edilir.

Outbound pazarlamayla ilgili sorun nedir?

Outbound pazarlama, birçok işletme için pazarlama bütçelerinin çoğunu oluşturur. Yatırım getirisini (YG) izlemede zorluk ve yüksek maliyete karşı düşük verim ilk akla gelen problemlerdir. Ayrıca Inbound pazarlamanın izlenmesi daha kolaydır, daha yüksek bir gelir getirisine sahiptir ve outbound pazarlamadan daha düşük maliyetlidir.

Bu nedenler outbound pazarlama stratejisi yapacak şirketin doğru plan ile hareket etmesi gerekir. Tüketicileri yaş grupları, pazarlamanın yapılacak mecraya göre belirlenmeli, doğru zamanlama teknikleri uygulanmalıdır.

Outbound satış nedir?

Giden satışlar, satış uzmanlarının müşteri katılımını başlattığı ve yönlendirdiği kurumsal satışın klasik doğasını içerir. Giden satışlarda, satıcı aktif olarak potansiyel bir alıcı arar, ardından olası müşteriye soğuk aramalar ve e-postalar yoluyla ulaşır, stratejik olarak bir takip, demolar, müzakereler ve yakın girişimler süreci yoluyla potansiyel müşteriyi bir satın alma kararına doğru hareket ettirir.

Buna karşılık, inbound satışlar, potansiyel alıcıları arayarak, web sitenizde bir form doldurarak, doğrudan bir mesaj göndererek etkileşimi kendileri başlatmaya yönlendirmek için tasarlanmış çeşitli kampanyaları (içerik pazarlaması ve arama motoru optimizasyonu gibi) yürütmek için büyük ölçüde pazarlamaya dayanır. Outbound satışlarda müşteri "soğuk"tur. Gelen aramadaki "sıcak" potansiyel müşteriler zaten şirketin ürününe veya hizmetine ilgi göstermedikr ve satın alıp almama konusunda nihai karar vermelerine yardımcı olmak için aktif olarak daha fazla bilgi veya tavsiye aramaktadırlar.

Outbound satışları nasıl yapılır?

Özetle, iyi bir outbound pazarlama, işletme için doğru İdeal Müşteri Profiline, doğru yaklaşım gerektirir.

Tam başlangıçta, outbound satış uzmanları göz korkutucu zorluklarla karşı karşıya kalabilir. Başlıca rolleri, tamamen yabancılarla iletişim kurmak ve ilişkiler kurmaktır. Sorun, insanların doğal olarak istenmeyen aramalar, e-postalar ve doğrudan mesajlar almaktan hoşlanmamasıdır. Özellikle de bilmedikleri bir şeyi satın almaları istendiğinde kızarlar. 

Net şekilde bu sorunları aşmak için; a) yetenek, b) zekice bir strateji, c) öngörülebilir bir süreç ve d) oyunun başlarında bu zorlukları aşmak için en iyi araçlar gerekir. Başarılı bir giden satış operasyonu, yüksek vasıflı ve motive olmuş satıcılardan oluşan bir ekibin yanı sıra satış sürecini optimize eden veriye dayalı bir strateji ve teknoloji gerektirir.

Giden aramaların keskin kenarlarını köreltmenin bir yolu, potansiyel alıcılar hakkında hazır bulunan bilgileri toplayarak toparlayıcı araştırmalar yapmaktır. Kurumsal web sitelerinden, haberlerden ve sosyal medya etkinliklerinden veri toplamak satışa giden yolu kısaltabilir. Bu arada, faydalı verileri toplayan ve depolayan yazılımlar gibi teknoloji, soğuk araştırma

sürecini ısıtmaya yardımcı olacaktır.

Outbound pazarlama, bir şirketin konuşmayı başlattığı ve mesajını tüketiciye gönderdiği her türlü pazarlamayı ifade eder. Outbound pazarlama örnekleri, TV reklamları, radyo reklamları, basılı reklamlar (gazete reklamları, dergi reklamları, el ilanları, broşürler, kataloglar vb.), ticari gösteriler, giden satış aramaları gibi daha geleneksel pazarlama ve reklam biçimlerini içerir.

Pozitif Kurumsal Çağrı Merkezi
Başarınıza pozitif etki sağlamak için buradayız.