Sürekli Gelişim ve Kalite Analiz Birimi
Çağrı merkezi olarak müşterilere sunulan hizmetlerde en üst seviyeleri hedeflemek gerektiği bilinen bir gerçektir.

Sürekli Gelişim ve Kalite Analiz Birimi 

Çağrı merkezi olarak müşterilere sunulan hizmetlerde en üst seviyeleri hedeflemek gerektiği bilinen bir gerçektir. Bunun sağlanması için ise düzenli olarak bir gelişimin olması ve raporlamaların dikkate alınması gereklidir. Sürekli Gelişim ve Kalite Analiz Birimi ile bu durumların en iyi seviyelerde sağlanması mümkündür. Özellikle performans anlamında gerekli olan gelişimlerin sağlanması için sürekliliğin önemli bir detay olduğu unutulmamalıdır. Çalışma yapan kişilerin sürekliliklerinin ve belirli bir hedefin üzerinde çalışıyor olmalarının önemli olduğu onlara hatırlatılmalıdır. Hedeflenen seviyelere ulaşabilmek için hızlı olmalarının kalitenin düşmesi anlamına gelmeyeceği de ayrıca not edilmelidir. 

Genel olarak hızlı hizmet ve kalite arasında doğru bir orantı olduğunu düşünen işletmeler, kimi zaman dikkate almadıkları konular sebebiyle problem yaşadıklarını görmezden gelirler. Ancak bu durumun doğru olmadığı bilinmelidir. Özellikle müşteri memnuniyetindeki sürekliliğin ve görüşmeler ile hizmetlerdeki kalitenin yüksek olmasının sağlanabilmesi için gerekli raporlamaların ve analizlerin dikkate alınması gerekir. Eğer bir yerde hız sebebiyle kalite düşüklüğü var ise bu en hızlı şekilde gözlemlenebilmeli ve aksiyonu da hızlıca alınabilmelidir. Bunun için da Sürekli Gelişim ve Kalite Analiz Birimi tarafından yapılacak olan çalışmalar dikkatle takip edilmelidir. Gerekli aksiyonlar, yapılacak olan analizlere göre alınmalıdır. 

Sürekli Gelişim ve Kalite Analiz Birimi ile yapılacak olan sistematik hazırlıklar sayesinde hem çalışanlar açısından hem de müşteriler açısından başarılı sonuçlar elde etmek mümkündür. Özellikle müşterilerin deneyimlerinin artırılması amaçlandığı için, müşteriler tarafında şikâyet ya da benzeri problemlerin olduğu iletişim isteklerinin azalması mümkündür. İkinci olarak aksiyon alınacak olan müşteri hizmetleri kısmında yapılacak geliştirmeler ile işletme vizyonuna paralel olarak kendini geliştiren çalışanlar ile daha doğru ve hızlı müşteri yönetimi saplanması mümkün olacaktır. 

Pozitif Kurumsal Çağrı Merkezi
Başarınıza pozitif etki sağlamak için buradayız.